• Jan Paweł II
    Jan Paweł II

Litania za wstawiennictwem św. Jana Pawła II 
(do użytku prywatnego)

Kyrie, Eeleison. Chryste, Eeleison. Kyrie Eeleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Bogurodzico Dziewico, módl się za nami!

Pielgrzymie Dobrej Nowiny, módl się za nami,
Pielgrzymie niosący Prawdę, ...
Pielgrzymie dialogu, ...
Pasterzu intelektualistów, módl się za nami,
Pasterzu studentów, ...
Pasterzu polityków, ...
Pasterzu dziennikarzy, ...
Pasterzu podróżników, ...
Pasterzu artystów,...
Pasterzu sportowców, ...
Pasterzu pracujących i bezrobotnych, ... 
Pasterzu Polaków, 
Pasterzu Kościoła, ...

Przyjacielu dzieci, módl się za nami,
Wielki Przyjacielu młodzieży, ...

Wzorze oddania się Niepokalanej, módl się za nami,
Wzorze pracowitości, ...
Wzorze pokory, ...

Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych, ...
Pociecho niepełnosprawnych, ...
Pociecho porzuconych i osieroconych, ...
Pociecho umierających, ...

Kapłanie otwarty na człowieka, módl się za nami, 
Kapłanie serdeczny, szczery i radosny,...

Orędowniku Miłosierdzia Bożego, módl się za nami,
Orędowniku pokoju, ...
Orędowniku cywilizacji miłości, ...
Orędowniku sprawiedliwości społecznej, ...
Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć, ...

Nauczycielu modlitwy, módl się za nami, 
Nauczycielu zawierzenia Bożej Opatrzności, ...
Nauczycielu patriotyzmu, ...
Nauczycielu ekumenizmu, ...

Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć,...
Obrońco godności każdego człowieka, ...
Olbrzymie wiary, nadziei i miłości, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Modlitwa:

Boże, który sprawiłeś, że Jan Paweł II, rozeznając znaki Twojego działania w świetle życia Twojego Syna i głosu Ducha Świętego, z wielką ufnością zawierzał dzieje swojego życia Twojej Opatrzności, spraw, abyśmy za jego przykładem powierzali się Twojemu Miłosierdziu i tak, jak on powtarzali Tobie całym sercem: Totus Tuus. Niech Maryja, szczególna Patronka zawierzenia Jana Pawła II, wyprasza nam łaskę zaufania Tobie, byśmy przyjmując z wiarą Twoje słowo, otwierali się na prowadzenie przez Ducha świętego w biegu codziennego życia i w ten sposób doświadczali działania Twojej mocy. Janie Pawle II, módl się za nami i tak jak sam obiecałeś, odwzajemniaj naszą modlitwę, polecając nas i sprawy naszego codziennego życia miłosiernemu Chrystusowi i Jego Matce. Amen.

Opracowanie litanii: Aleksandra M. Kielar
Modlitwa końcowa: ks. Janusz Michalewski